14 NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ
Mã ngành Tên ngành và chi tiết Tư vấn 

7580101

Kiến trúc 

- Chỉ tiêu dự kiến: 65

- Tổ hợp xét tuyển: Toán - Lý - Vẽ mỹ thuật(V00), Toán - Văn - Vẽ mỹ thuật(V01), Toán - Tiếng Anh - Vẽ mỹ thuật(V02), Toán - Hóa - Vẽ mỹ thuật (V03)

 

Hotline: 0901 170 725

Thầy Trần Vũ An -  Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

 

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học 
- Chỉ tiêu dự kiến : 120
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 28.00 (điểm học bạ), 23.05 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển:   Toán, Lý, Hóa (A00), Toán, Lý, Tiếng Anh (A01), Toán, Hóa, Sinh (B00),Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Hotline: 0944551337

Thầy Đoàn Văn Hồng Thiện - Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học

 

 7520309

Kỹ thuật vật liệu
- Chỉ tiêu dự kiến: 60
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 23.00 (điểm học bạ), 23.00 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển:   Toán, Lý, Hóa (A00), Toán, Lý, Tiếng Anh (A01),Toán, Hóa, Sinh (B00), Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 

Hotline: 0944551337

Thầy Đoàn Văn Hồng Thiện - Trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học

 

7510601

Quản lý công nghiệp
- Chỉ tiêu dự kiến: 80
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 227.75 (điểm học bạ), 23.25 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 

Hotline: 08 6703 2939

Thầy Nguyễn Hồng Phúc - Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
- Chỉ tiêu dự kiến: 80

- Điểm trúng tuyển năm 2022: 29.00 (điểm học bạ), 25.00 (điểm thi)
Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Hotline: 08 6703 2939

Thầy Nguyễn Hồng Phúc - Trưởng khoa Quản lý Công nghiệp

 

7520103

Kỹ thuật cơ khí

 

Hotline: 0901 020 158

Thầy Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Cơ Khí

 

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử
- Chỉ tiêu dự kiến: 70
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 27.00 (điểm học bạ), 23.00 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

 

Hotline: 0918 755 755

Thầy  Nguyễn Hoàng Dũng - Trưởng khoa Tự Động Hóa

 

7520216

Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa
- Chỉ tiêu dự kiến: 70
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 27.75 (điểm học bạ), 24.25 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

 

Hotline: 0918 755 755

Thầy  Nguyễn Hoàng Dũng - Trưởng khoa Tự Động Hóa

 

7520201

Kỹ Thuật Điện
- Chỉ tiêu dự kiến: 80
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 26.75 (điểm học bạ), 23.70 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 

Hotline: 0946 178 171

Thầy Quách Ngọc Thịnh -  Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Điện

 

7480106

Kỹ Thuật Máy Tính
- Chỉ tiêu dự kiến: 70
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 27.25 (điểm học bạ), 24.50 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Hóa (A00); Toán-Lý-Tiếng Anh (A01)

 

Hotline: 0919 725 472

Thầy Trần Hữu Danh -  Phó Trưởng khoa Điện Tử Viễn Thông

 

7520207

Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông
- Chỉ tiêu dự kiến: 70
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 26.25 (điểm học bạ), 23.40 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Hóa (A00); Toán-Lý-Tiếng Anh (A01)

 

Hotline: 0919 725 472

Thầy Trần Hữu Danh -  Phó Trưởng khoa Điện Tử Viễn Thông

 

7580201

Kỹ Thuật Xây Dựng
- Chỉ tiêu dự kiến: 100
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 26.75 (điểm học bạ), 22.70 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Hóa (A00); Toán-Lý-Tiếng Anh (A01)

 

Hotline: 0901 170 725

Thầy Trần Vũ An -  Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

 

7580205

Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông
- Chỉ tiêu dự kiến: 60
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 19.50 (điểm học bạ), 20.00 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Hóa (A00); Toán-Lý-Tiếng Anh (A01)

 

Hotline: 0833 337 878

Thầy Phạm Hữu Hà Giang -  Trưởng khoa Kỹ Thuật Công Trình Giao Thông

 

7580202

Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Thủy
- Chỉ tiêu dự kiến: 60
- Điểm trúng tuyển năm 2022: 24.25 (học bạ), 20.00 (điểm thi)
- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Hóa (A00); Toán-Lý-Tiếng Anh (A01)

 

Hotline: 0939 025 457

Thầy Cao Tấn Ngọc Thân -  Trưởng khoa Kỹ Thuật Thủy Lợi

   4 NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO

Chương trình chất lượng cao là chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo của các nước tiên tiến. Sinh viên sẽ được đào tạo trong một môi trường học tập, thực hành và nghiên cứu với những điều kiện tốt nhất, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm, có cơ hội được học tập ở nước ngoài. Được vận hành dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước. Với thế mạnh về ngoại ngữ và chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực để học sau đại học tại các trường đại học tiên tiến trong và ngoài nước; có lợi thế để làm việc ở nước ngoài.

Hơn 60% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy - Chương trình chất lượng cao do Trường Đại học Cần Thơ cấp.

Thời gian đào tạo:

  • Ngành Ngôn ngữ Anh: 4 năm (140 tín chỉ). 
  • Các ngành còn lại: 4,5 năm (161 tín chỉ). Học kỳ đầu tiên được học Chương trình bồi dưỡng Tiếng Anh 20 tín chỉ.
 Mã ngành  Tên ngành và chi tiết  Tư vấn
 7520201C

 Kỹ thuật điện chất lượng cao 

- Tổ hợp xét tuyển:

+ Phương thức 1,2,3: Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

+ Phương thức 5: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 

Hotline: 0946 178 171

Thầy Quách Ngọc Thịnh -  Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Điện

7510401C

 Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao

- Tổ hợp xét tuyển:

+ Phương án 1,2,3: Toán, Lý, Tiếng Anh (A01);           Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

+ Phương án 5: Toán, Lý, Hóa (A00);                      Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

 

Hotline: 0944551337

Thầy Đoàn Văn Hồng Thiện - Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học

7580201C

 Kỹ thuật xây dựng chất lượng cao

- Tổ hợp xét tuyển:

+ Phương thức 1,2,3: Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

+ Phương thức 5: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 

 

Hotline: 0901 170 725

Thầy Trần Vũ An -  Phó Trưởng khoa Kỹ Thuật Xây Dựng

7520216C

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa chất lượng cao

- Tổ hợp xét tuyển:

+ Phương thức 1,2,3: Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

+ Phương thức 5: Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

 

Hotline: 0918 755 755

Thầy  Nguyễn Hoàng Dũng - Trưởng khoa Tự Động Hóa

 

 

Số lượt truy cập

7484178
Hôm nay
6332