Là một trong những đơn vị lớn của trường Đại học Cần Thơ, Trường Bách Khoa chịu trách nhiệm đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ, hợp tác quốc tế, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Sứ mệnh (Mission)

Sứ mệnh của Trường Bách khoa là:

 • Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao, có năng lực đáp ứng thị trường lao động trong nước và quốc tế.
 • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng, quốc gia và khu vực Đông Nam Á.
 • Cam kết phục vụ cộng đồng thông qua kết nối và chia sẻ nguồn lực.

Tầm nhìn (Vision)

    Đến năm 2030, Trường Bách khoa sẽ trở thành một đơn vị uy tín và chất lượng hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu chuyển giao và sáng tạo về kỹ thuật và công nghệ, tác động vào sự phát triển bền vững của xã hội của quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Triết lý giáo dục

"Học tập tích cực và sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn"

"Active learning and innovation for a better future"

Mục tiêu giáo dục

     Đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

     Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ cộng đồng.

BAN GIÁM HIỆU

Tiến sĩ, GVC
Chức vụ:  Hiệu trưởng
                   
  
Phụ trách:
 • Phụ trách và điều phối chung
 • Công tác Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị
 • Công tác Tài chánh.
Liên hệ:
 • Email: nvcuong@ctu.edu.vn
 • Điện thoại:   0292.3872149; Fax:  0292.3831151 
Tiến sĩ, GVC
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Phụ trách và chịu trách nhiệm về
 • Công tác nghiên cứu khoa học
 • Công tác hợp tác trong và ngoài nước
Liên hệ:             
 • Email: tthung@ctu.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3872139    ; Fax:  0292.3831151 
 
Trần Văn Tỷ
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Phụ trách và chịu trách nhiệm về:
 • Công tác đào tạo đại học, Đào tạo sau đại học
 • Công tác Đảm bảo chất lượng
 • Công tác Sinh viên
Liên hệ:             
 • Email:         tvty@ctu.edu.vn
 • Điện thoại: 0292.3872169 ; Fax:  0292.3831151 
Hồ Ngọc Tri Tân
Thạc sĩ, GVC
Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ
                 Phó hiệu trưởng
Phụ trách và chịu trách nhiệm về:
 • Công tác An ninh, Chính trị, Đảng, Đoàn thể, Tổ chức cán bộ
 • Công tác Quản lý và phát triển cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, Lao động sản xuất.

Liên hệ:

Lịch sử phát triển

  • 1977: Khoa Cơ Khí - Thủy Nông, tiền thân của khoa Công nghệ, được thành lập.
  • 1978: Khoa Cơ Khí - Thủy Nông được tách thành: Khoa Cơ Khí Nông Nghiệp và Khoa Thủy Nông - Cải Tạo Đất.
  • 1995: khoa Cơ Khí Nông Nghiệp và khoa Thủy Nông - Cải tạo Đất được sáp nhập lại thành Khoa Công Nghệ.  
  • 2008: Sáp nhập thêm hai bộ môn Điện tử Viễn thông và Tự động hóa từ Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông.
  • 2022: Nâng cấp thành Trường Bách Khoa trực thuộc Đại học Cần Thơ
 

Số lượt truy cập

7484278
Hôm nay
6432