Khoa công nghệ, Trường đại học Cần Thơ rất vui mừng thông báo: ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering) [bậc đại học (Mã ngành: 7520114 ), do Bộ môn Tự động hóa quản lý] đã đạt kiểm định AUN (ASEAN University Network) quốc tế năm 2021 (công nhận ngày 25/4/2021). Đây là niềm tự hào của Thầy, Trò, Cựu sinh viên của Khoa Công nghệ Trường đại học Cần Thơ và các bên liên quan.

Xem thêm: Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử đã đạt kiểm định AUN quốc tế năm 2021

Theo Quyết định số 3706/QĐ-ĐHCT của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa được công nhận là chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn QUN-QA và Cấp Chứng nhận kiểm định nội bộ chất lượng. 

Xem thêm: Chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đạt tiêu chuẩn chất lượng...

Số lượt truy cập

4020323
Hôm nay
5670