Hợp tác trong và ngoài nước là một thế mạnh của Khoa Công Nghệ. Trong những năm qua, thông qua các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế, Khoa đã thực hiện hàng trăm lượt trao đổi cán bộ và hàng ngàn lượt trao đổi sinh viên với các viện, trường và các doanh nghiệp nước ngoài.

     Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược, Khoa Công Nghệ đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp, xây dựng các phòng thí nghiệm vừa phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học vừa phục vụ các hoạt động hội thảo, tập huấn của doanh nghiệp. Một số hợp tác tài trợ điển hình trong 3 năm gần đây được cho trong bảng sau:

STT

Công ty tài trợ

Thiết bị

Logo

Năm tài trợ

1

Yanmar

Thiết bị máy nông nghiệp và các nghiên cứu khảo nghiệm máy nông nghiệp

 

2017

2

Mitsubishi Electric Viet Nam

Thiết bị tự động hóa

 

2017

3

Emotiv (Mỹ)

Thiết bị đo điện não đồ

 

2018

4

Công ty ETAP & Công ty ESEC

Phần mềm phân tích hệ thống điện ETAP

 

2018

5

Dự án BUILDIT

Không gian sáng chế

 

2019

6

Mitsubishi Electric

Thiết bị đóng cắt hạ thế

 

2019

7

Rockwell Automation

Thiết bị tự động hóa

 

2020

8

Siemens Vietnam

Trung tâm đào tạo công nghiệp số và phát triển ứng dụng

 

2020

9

Mitsubishi Electric

Trung tâm giải pháp tự động hoá

 

2020

10

SMC Cor-poration 

PTN Điện - Khí nén (Tự động hóa)

 

2020

Một số hình ảnh hợp tác với doanh nghiệp

Lễ khánh thành và bàn giao PTN Truyền dẫn và chuyển mạch do VPTN tài trợ
Khảo nghiệm máy nông nghiệp Yanmar
Lễ khánh thành và bàn giao PTN Năng lượng do etap tài trợ
Lễ bàn giao PTN Tự động hóa và quản lý năng lượng do Schneider Electric tài trợ
Lễ bàn giao thiết bị tự động hóa do Siemens tài trợ
Ký kết hợp tác toàn diện với công nghiệp
Lễ bàn giao thiết bị tự động hóa do Mitsubishi Electric tài trợ

Một số hình ảnh hoạt động hợp tác và trao đổi quốc tế

Sinh viên Thái Lan tham quan Không gian sáng chế của đơn vị
Trao đổi sinh viên và tham dự Giải thiết kế cầu thép châu Á tại Indonesia
Trao đổi sinh viên với Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc

     Ngoài các hoạt động hợp tác trên, những năm qua, thông qua các đối tác chiến lược, Khoa đã tham gia xây dựng và nhận được tài trợ từ nhiều dự án hợp tác quốc tế. Một số hình ảnh hoạt động dự án quốc tế:

     Năm 2020, Khoa Công Nghệ tiếp tục đạt được tài trợ Dự án Erasmus+ GREENUS và Erasmus+ ANGLE. Hai dự án này sẽ được khởi động từ cuối năm 2020 và triển khai trong 3 năm đến hết 2023.

     Có thể nói, bằng sự nỗ lực hợp tác, từ năm 2012, Khoa Công Nghệ đã có bước phát triển đột phá thông qua việc tranh thủ tài trợ hàng trăm tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các dự án hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đã xây dựng và triển khai nhiều học phần đạt chuẩn châu Âu, lồng ghép vào các chương trình đào tạo hiện có. Các đối tác chiến lược của đơn vị đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động trao đổi quốc tế hàng trăm lượt cán bộ và hàng ngàn lượt sinh viên, góp phần nâng cao uy tín của đơn vị trên trường quốc tế.