Khoa rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện nay Khoa có:

  • Thư viện chuyên ngành với trên 9000 đầu sách, và 285 máy tính công
  • 8 phòng học, 3 phòng chuyên đề và hội trường với đầy đủ trang thiết bị hổ trợ giảng dạy,
  • 46 phòng thí nghiệm với trang thiết bị đồng bộ,
  • 3 phòng máy tính,
  • Xưởng cơ khí, xưởng máy nông nghiệp, xưởng composite, xưởng ô tô