Khoa Công Nghệ hiện đang đào tạo 1 ngành tiến sĩ và 4 ngành thạc sĩ:

STT Tên ngành Bộ môn quản lý ngành  Mô tả chương trình đào tạo

1

Tiến sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

 Tự Động Hoá 

Liên hệ tư vấn: 0919333610, Emai: ncnghiem@ctu.edu.vn (Tiến sĩ Nguyễn Chánh Nghiệm - Phó trưởng BM Tự động Hoá)

Xem chi tiết

 2

Thạc sĩ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá  Tự Động Hoá 

Liên hệ tư vấn: 0919333610, Emai: ncnghiem@ctu.edu.vn (Tiến sĩ Nguyễn Chánh Nghiệm - Phó trưởng BM Tự động Hoá)

Xem chi tiết

 3

 Thạc sĩ Kỹ thuật Hoá học

 Công nghệ Hoá học

Liên hệ tư vấn: 0907386339, Email: hqphong@ctu.edu.vn (PGS. TS Hồ Quốc Phong - Phó trưởng BM Công nghệ Hoá học)

xem chi tiết

4

Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình thuỷ

Kỹ thuật Thuỷ lợi

Liên hệ tư vấn: 0939501909, Email: tvty@ctu.edu.vn (PGS. TS Trần Văn Tỷ - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ lợi

xem chi tiết

5

Thạc sĩ Kỹ thuật Điện

Kỹ thuật Điện

Liên hệ tư vấn: 0906662979, Email: dndphuong@ctu.edu.vn( Tiến sĩ Đỗ Nguyễn Duy Phương - Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điện)

 

 

Số lượt truy cập

3658977
Hôm nay
626