Chức năng của Văn Phòng Trường

Văn Phòng Trường là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác hành chánh, tổ chức - cán bộ, sinh viên, tài chánh, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị, v.v.. của Trường.

Nhiệm vụ của Văn Phòng Trường

Văn Phòng Trường có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Trường trong các hoạt động về quản lý hành chính, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Văn phòng là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác sau:

 1. Công tác đào tạo đại học và sau đại học
 2. Công tác sinh viên
 3. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản lý dự án
 4. Công tác Tổ chức - Cán bộ
 5. Công tác văn thư, thông tin liên lạc
 6. Công tác quản lý mạng, website của đơn vị
 7. Công tác quản lý tài chánh
 8. Công tác quản lý tài sản
 9. Công tác đảm bảo chất lượng
 10. Thư ký tổng hợp

Chi tiết các Công tác xem tại Quyết định 1052/QĐ-ĐHCT ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ

Nhân sự

Họ tên

Nhiệm vụ

Liên hệ

Bùi Thiện Chánh

Chánh Văn Phòng

 • Quản lý chung
 • Lập kế hoạch
 • Tổng kết
 • Báo cáo
 • Lập quyết định
 • Rà soát văn bản đi đến, chuyển tiếp
 • Tiếp phụ huynh
 • Tiếp người học – Khen thưởng – Kỷ luật
 • Tiếp khách
 • Quản lý nhân sự

Email: btchanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 02923872122

Di đông: 0973.223.700

Nguyễn Thị Thuận

Phó Chánh Văn Phòng

 • Phụ trách công tác đào tạo đại học và sau đại học
 • Tiếp nhận đơn
 • Công tác nhập học, tốt nghiệp
 • Công tác học bổng
 • Quản lý điểm

 Email: ntthuan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 02923834267

 Trưởng Thoại Khánh

Trợ lý thiết bị

 •  Công tác quản lý tài sản
 • Công tác bảo hộ lao động

 Email: ttkhanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0912306728

 Phan Văn Nhieu

Trợ lý CNTT

 • Quản lý phòng hội họp
 • Quản lý phòng máy tính
 • Quản lý website, mạng
 • Khắc phục sự cố máy tính
 • Hỗ trợ cá bộ và sinh viên trong ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật đa phương tiện phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu, quản lý
 • Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động.
 • Quản lý điểm
 • Hỗ trợ đăng ký học phần
 • Công tác xếp lịch học, tổ chức thi
 • Kiểm định chất lượng

 Email: pvnhieu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 02923872124

Trần Thị Anh Thư

Văn thư

 • Văn thư lưu trữ
 • Giấy giới thiệu 
 • Giấy đi đường 
 • Trình ký 
 • Đóng mộc
 • Thư ký tổng hợp

 Email: tranthianhthu@ctu.edu.vn

Điện thoại: 02923834267

Hồ Thị Kim Thoa

Giảng viên, Trợ lý NCKH

 • Nghiên cứu khoa học
 • Hợp tác quốc tế
 • Quản lý dự án

Email: htkthoa@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0946 111 303

Bùi Thị Mỹ Ngọc

Trợ lý tài chính

 •  Công tác tài chánh

 Email: ntvan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 02923834267

- Hứa Tấn Thành

  Phụ trách thư viện

- Lại Thị Trâm Anh

  Thư viện viên

 •  Phụ trách thư viện

EmailL htthanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0983.666.823

Email: lttanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0945.691.689

Lương Thị Mộng Thùy

Quản lý nhà học

 • Quản lý các phòng học tại tòa nhà chính Trường Bách khoa

Email; ltmthuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0989921469

Trần Đức Lương

Bảo vệ

 • Bảo vệ Khoa Công Nghệ

Email: tdluong@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0818899968

Ngô Hoàng Khải

Bảo vệ

 • Bảo vệ Khoa Công Nghệ

Email: hoangkhai@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0829068917

Lương Văn Minh

Bảo vệ

 • Bảo vệ Khoa Công Nghệ

Email: lvminh@ctu.edu.vn

Điện thoai: 0918213077

 

HƯỚNG DẪN NGƯỜI HỌC LIÊN HỆ

 • Văn phòng 1 – Chánh Văn Phòng : Bùi Thiện Chánh
  • Phụ trách chung công tác văn phòng
  • Tiếp phụ huynh
  • Tiếp người học – Khen thưởng – Kỷ luật
  • Tiếp khách
 • Văn phòng 2 - Tổng hợp: Nguyễn Thị Thuận, Đoàn Thị Kiều My, Trần Thị Thăm, Nguyễn Thị Vân
  • Giáo vụ - Nhập học – Tốt nghiệp - Học bổng – Xác nhận đơn từ
  • Văn thư – Giấy giới thiệu – Giấy đi đường – Trình ký – Đóng mộc
  • Nghiên cứu khoa học
  • Hợp tác quốc tế
  • Quản lý dự án
  • Tài chính
 • Văn phòng 3 - Đảm bảo chất lượng: Trương Thoại Khánh,  Phan Văn Nhiều
  • Lịch học – Lịch thi
  • Website – IT nói chung
  • Phòng máy vi tính
  • Quản trị - thiết bị
 •  Thư viện - Hứa Tấn Thành, Lại Thị Trâm Anh
  • Phục vụ nhu cầu tham khảo và nghiên cứu tài liệu học thuật trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Bách Khoa
  • Bổ sung nguồn tài nguyên thông tin cho Trường

 

 
Phản ảnh khi có vấn đề: Chánh văn phòng : 0973.223.700, btchanh@ctu.edu.vn