CÁC KỲ ĐẠI HỘI

  • Lần thứ I, nhiệm kỳ 1985-1990
  • Lần thứ II, nhiệm kỳ 1990-1995
  • Lần thứ III, nhiệm kỳ 1995-2000
  • Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2000-2005
  • Lần thứ V, nhiệm kỳ 2005-2010
  • Lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 31/5/2010
  • Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 22/5/2015
  • Ngày ĐH lần thứ VIII, NK 2020-2025 là 23/5/2020.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH (Nhiệm kỳ 2020-2025)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ Email
1 Hồ Ngọc Tri Tân
Bí thư hnttan@ctu.edu.vn
2 Trần Thanh Hùng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT tthung@ctu.edu.vn
3 Võ Văn Đấu Phó chủ nhiệm UBKT vvdau@ctu.edu.vn
4 Ngô Quang Hiếu Ủy viên  nqhieu@ctu.edu.vn
Lương Vinh Quốc Danh Ủy viên  lvqdanh@ctu.edu.vn
Đặng Huỳnh Giao Ủy viên  dhgiao@ctu.edu.vn
Đỗ Nguyễn Duy Phương Ủy viên  dndphuong@ctu.edu.vn
Lương Huỳnh Vủ Thanh Ủy viên thường vụ lhvthanh@ctu.edu.vn
Trần Văn Tỷ Ủy viên  tvty@ctu.edu.vn

UỶ BAN KIỂM TRA

Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí:

1. Đ/c Trần Thanh Hùng, Chủ nhiệm (Email: tthung@ctu.edu.vn)

2. Đ/c Võ Văn Đấu, Phó chủ nhiệm (E-mail: vvdau@ctu.edu.vn

3. Đ/c Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên (E-mail: thaison@ctu.edu.vn)

Địa chỉ Email của Ủy ban kiểm tra: ubkt_kcn@ctu.edu.vn 

DANH SÁCH CẤP ỦY CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2022- 2025

Gồm 9 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 chi bộ sinh viên

STT TÊN CHI BỘ ĐƠN VỊ CẤP ỦY
1 Cơ Khí Khoa Kỹ thuật Cơ khí
Khoa Quản lý Công nghiệp
- Bí thư: Ngô Quang Hiếu
- Phó bí thư: Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
- Uỷ viên: Nguyễn Hữu Cường
2 Công nghệ hoá học Khoa Kỹ thuật Hoá học - Bí thư: Đoàn Văn Hồng Thiện
- Phó bí thư:
- Uỷ viên
3 Điện tử Viễn thông Khoa Điện tử - Viễn thông - Bí thư: Lương Vinh Quốc Danh
- Phó bí thư:
- Uỷ viên
4 Văn phòng khoa Văn phòng Trường - Bí thư: Bùi Thiện Chánh
4 Kỹ thuật Điện Khoa Kỹ thuật điện - Bí thư: Đỗ Nguyễn Duy Phương
- Phó bí thư:
- Uỷ viên
5 Kỹ thuật Xây dựng Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Bí thư: Bùi Lê Anh Tuấn
- Phó bí thư: Cao Tấn Ngọc Thân
- Uỷ viên: Đặng Trâm Anh
6 Tự động hóa Khoa Tự động hoá - Bí thư: Nguyễn Hoàng Dũng
- Phó bí thư: Nguyễn Chánh Nghiệm
- Uỷ viên: Nguyễn Khắc Nguyên
7 Sinh viên 1 SV các lớp ngành:
- Kỹ thuật Điện
- Kỹ thuật Điện Chất lượng cao
- Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
- Cơ điện tử
- Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa
- Kỹ thuật Máy tính
- Bí thư: Nguyễn Thái Sơn
- Phó bí thư: Nguyễn Văn Dài
- Uỷ viên:
1. Dương Linh Kha
2. Nguyễn Huỳnh Như Ý
8 Sinh viên 2 SV các lớp ngành:
- Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
- Kỹ thuật Vật liệu
- Công nghệ Kỹ thuật Hóa học Chất Lượng Cao
- Kỹ Thuật Xây Dựng
- Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy
- Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
- Bí thư: Lương Huỳnh Vủ Thanh
- Phó bí thư: Phạm Minh Tiến
- Uỷ viên:
1. Bùi Bá Thuận
2. Lê Thị Lan Anh
3. NguyễnTường Vy
9 Sinh viên 3 SV các lớp ngành
- Kỹ Thuật Cơ Khí
- Quản Lý Công Nghiệp
- Bí thư: Trần Nguyễn Phương Lan
- Phó bí thư: Trần Tuấn Anh
- Uỷ viên: Lư Thảo Linh