DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG BÁCH KHOA

NHIỆM KỲ 2022 - 2024

 

STT

HỌ TÊN

MÃ SỐ

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

SĐT

1.       

Lâm Phúc Thông

002871

Khoa Kỹ thuật Hóa học

Bí thư

lpthong@ctu.edu.vn

0868247748

2.       

Võ Quốc An

B2003496

Quản lý công nghiệp A1 K46

Phó Bí thư

anB2003496@student.ctu.edu.vn

0794295573

3.       

Nguyễn Ngọc Hân

B2005569

Công nghệ kỹ thuật hóa học A3 K46

Phó Bí thư

hanB2005569@student.ctu.edu.vn

0387824441

4.       

Nguyễn Trần Bảo Trâm

B2011771

Quản lý công nghiệp A2 K46

Ủy viên BTV

tram B2011771@student.ctu.edu.vn

0932649239

5.       

Trung Thanh Toàn

B2004202

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông K46

Ủy viên BTV

toanB2004202@student.ctu.edu.vn

0326637013

6.       

Dương Minh Tân

B2106703

Kỹ thuật Máy tính A1 K47

Ủy viên BCH

tanB2106703@student.ctu.edu.vn

0909765850

7.       

Ngụy Thảo Ngân

B2111663

Công nghệ kỹ thuật hóa học A1 K47

Ủy viên BCH

nganB2111663@student.ctu.edu.vn

0762906844

8.       

Cao Thị Thúy Vân

B2110884

Kỹ thuật Xây dựng chất lượng cao F2 K47

Ủy viên BCH

vanB2110884@student.ctu.edu.vn

0943764299

9.       

Phạm Nguyễn Hoàng Huy

B2016700

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A1 K46

Ủy viên BCH

Huyb2016700@student.ctu.edu.vn

0786593995

10.  

Mai Ngọc Ngân

B2011736

Quản lý công nghiệp A2 K46

Ủy viên BCH

Nganb2011736@student.ctu.edu.vn

0939308023

11.  

Võ Huỳnh Nhật Băng

B2106722

Kỹ thuật máy tính A2 K47

Ủy viên BCH

Bangb2106722@student.ctu.edu.vn

0921885175

12.  

Nguyễn Thái Quang Huy

002952

Khoa Kỹ thuật Cơ khí

Ủy viên BCH

ntqhuy@ctu.edu.vn

 

13.  

Lâm Pa Tim

B2204476

Kỹ thuật điện A1 K48

Ủy viên BCH

Timb2204476@student.ctu.edu.vn

 

14.  

Huỳnh Bảo Anh

B2204616

Kỹ thuật Xây dựng A1 K48

Ủy viên BCH

Anhb2204616@student.ctu.edu.vn