Chuyển các em sinh viên thông tin về lớp đào tạo tiếng Nhật miễn phí do Nhật Ngữ Minh Tú đào tạo dành riêng cho sinh viên Trường Bách khoa
Đây là cơ hội tốt cho sinh viên nâng cao ngoại ngữ
- Trình độ đào tạo: Tiếng Nhật sơ cấp N5
- Thời lượng: 05 tháng/ khóa học
- Số lớp: 01 lớp buổi tối 
- Học phí: miễn phí đào tạo
- Sinh viên đăng ký theo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy7m8qkRUxRQKDoPEmDaCti3uJG43FR9BumnG-3OUDROu0Qg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Chúc các em học tốt.