Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, khóa 2018-2020, hình thức trực tiếp

  1. Chuyênngành:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã ngành: 8580202
  2. Thời gian:14h00 – 15h30 ngày 11 tháng 03/2022 (Lịch và danh sách đính kèm)
  3. Địa điểm:Phòng họp, Khoa Công nghệ – Trường Đại học Cần Thơ
  4. Thành phần tham dự:Thành viên hội đồng, học viên bảo vệ và các cá nhân có quan tâm.
  5. Cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tiếp:

 

DS HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT THÁNG 03/2022

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (8580202)

TT

MSHV

Họ tên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

M4218004

Trần Thanh Điền

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện tượng sạt lỡ bờ sông Hai Quý Xã Thanh Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

TS. Trần Minh Thuận