Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ của học viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, khóa 2018-2020, 2019-2021 theo hình thức trực tuyến

  1. Chuyênngành:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã ngành: 8580202
  2. Thời gian:7h30 – 10h30 ngày 25 tháng 12/2021 (Lịch và danh sách đính kèm)
  3. Địa điểm:Khoa Công nghệ – Trường Đại học Cần Thơ
  4. Thành phần tham dự:Thành viên hội đồng, cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, các học viên bảo vệ và các cá nhân có quan tâm.
  5. Cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến:Học viên mở Camera và mang tai nghe trong suốt quá trình bảo vệ.
  6. Phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ:

Hội đồng 1

  • Zoom Meeting
  • ID: 850 4109 9559
  • Passcode: ********
  • Link: https://us06web.zoom.us/j/85041099559?pwd=TFQrMStnbHhKcGgwYXphMnRJRUc0dz09

 

DS HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT THÁNG 12/2021

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (8580202)

TT

MSHV

Họ tên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

1

M4218026

Phạm Phú Vĩnh

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cấp nước cho huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

TS. Nguyễn Đình Giang Nam

2

M4219019

Nguyễn Thanh Nhã

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dốc đường bờ đến sự xói mòn do sóng tàu thuyền – trường hợp nghiên cứu: Kênh Long Xuyên

TS. Nguyễn Đình Giang Nam

3

M4218007

Nguyễn Thới Trường Giang

Nghiên cứu giải phải quản lý nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

TS. Lâm Văn Thịnh