STT Tên lớp (Nhấp vào tên lớp để tải về) Địa điểm học
1 Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2014 Học Ban đêm - tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
2 Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2015 Học Ban đêm - Tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
3 Xây dựng DD & CN – Khóa 2015 Học Thứ Bảy, Chủ nhật - tại Trường CĐCĐ Sóc Trăng
4 Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2016 Học Ban đêm - Tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
5 Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2016 ĐVLK: Đại Học Kỹ thuật Công Nghệ Cần Thơ - Bằng 2 – HTĐT: Thứ Bảy – Chủ Nhật
6 Kỹ thuật Xây dựng công trình – Khóa 2017 Ban đêm – tại Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
7 Kỹ thuật Xây dựng công trình – Khóa 2017 - BẰNG 2 Ban Đêm – tại Trường Đại học Cần Thơ
8 Kỹ thuật Xây dựng công trình – Khóa 2017 -  Liên thông từ CĐN Thứ Bảy & Chủ Nhật – Học tại Trường CĐN Kiên Giang