HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2023 – ĐỢT 2

 NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

 Hội đồng 1: CLC1  (Ngày 1/9//2023)

TT

MSHV

Họ tên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian

1

M421020

Nguyễn Nhật Tiến

Ứng dụng MIKE mô phỏng vận hành công trình thủy lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tiểu vùng X, Nam Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

TS. Huỳnh Vương Thu Minh

7g30-8g30

2

M4221013

Dư Duy Linh

Nghiên cứu vị trí đặt kè hiệu quả về mặt giảm sóng cho công trình kè giảm sóng cọc ly tâm tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

TS. Đinh Văn Duy

8g30-9g30

3

M4221033

Nguyễn Thị Thúy Liễu

Đánh giá tác dụng của các dạng kè chống xói lở bờ biển Đồng bằng Sông Cửu Long

TS. Đinh Văn Duy

9g30-10g30

4

M4221001

Lê Văn Bắc

Đánh giá các giải pháp công trình phòng chống sạt lở bờ biển Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

PGS.TS Trần Văn Tỷ

10g30-11g30

5

M4221009

Huỳnh Đăng Khoa

Nghiên cứu sự dịch chuyển của Cù Lao Dung bằng công nghệ phân tích ảnh viễn thám kết hợp khảo sát các yếu tố thủy văn bùn cát

PGS.TS Trần Văn Tỷ

TS. Huỳnh Thị Cẩm Hồng

11g30-12g30

6

M421023

Trương Quốc Trung

Đánh giá các giải pháp phòng chống sạt lở bờ, bảo vệ đê biển Tây đoạn từ kênh Mới đến cống T25 thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

PGS.TS Trần Văn Tỷ

13g30-14g30

7

M4221007

Nguyễn Văn Kệ

Đánh giá năng lực cung cấp nước của hệ thống thủy lợi  3/2 trong điều kiện hạn – mặn tại tỉnh Trà Vinh

PGS.TS Trần Văn Tỷ

14g30-15g30

8

M4221036

Ngô Thanh Toàn

Đánh giá hiệu quả chuyển đổi mô hình vận hành cửa van của hệ thống cống dưới đê biển Tây thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang

PGS.TS Trần Văn Tỷ

15g30-16g30

9

M4221011

Huỳnh Văn Lăng

Quy trình vận hành các cống ngăn triều cường phục vụ sản xuất tiểu vùng X, Nam Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TS. Lâm Văn Thịnh

16g30-17g30

 Hội đồng 2: CLC2  (Ngày 1/9//2023)\

TT

MSHV

Họ tên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian

1

M4221030

Lê Minh Duyệt

Nghiên cứu phương án móng bè cọc cho công trình thủy lợi tại Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Trần Văn Tuẩn

7g30-8g30

2

M4221017

Nguyễn Trung Phương

Nghiên cứu mô phỏng ứng xử và dự báo trạng thái tới hạn của hệ thống kè chống sạt lở bờ sông Hậu

PGS. TS. Nguyễn Đình Giang Nam

8g30-9g30

3

M4221014

Trần Văn Mến

Nghiên cứu về ảnh hưởng của hình dạng khối móng và bố trí cọc đến giá trị Nc cho nền đất ở đồng bằng sông Cửu Long

TS. Trần Văn Tuẩn

9g30-10g30

4

M4221005

Nguyễn Nhất Duy

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mảnh đến sức chịu tải của cọc chịu tải trọng ngang ứng dụng trong công trình thủy

TS. Phạm Hữu Hà Giang

10g30-11g30

5

M4221016

Nguyễn Hồ Hoàng Phúc

Đánh giá sức chịu tải của cọc xi măng đất có cốt ứng dụng trong công trình thủy

TS. Phạm Hữu Hà Giang

11g30-12g30

6

M4221028

Lê Đại Duy

Đánh giá các phương án móng cọc công trình thủy lợi tại Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Cao Tấn Ngọc Thân

 

13g30-14g30

7

M4220018

Huỳnh Nhựt Tính

Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân sạt lở bờ sông Hậu đoạn qua địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

TS. Đinh Văn Duy

14g30-15g30

8

M4221008

Hồng Quốc Khánh

 

Phân tích ổn định công trình kè biển Đông huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

TS. Lê Bảo Quốc

15g30-16g30

9

M4221025

Võ Minh Tuấn

Nghiên cứu so sánh các phương án bảo vệ bờ sông, tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

TS. Lê Bảo Quốc

16g30-17g30

 Hội đồng 3: CLC1 (Ngày 9/9/2023)

TT

MSHV

Họ tên

Tên đề tài

Cán bộ hướng dẫn

Thời gian

1

M4221003

Nguyễn Đức Cường

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại cốt sợi đến các tính chất của bê tông công trình thủy

TS. Nguyễn Hoàng Anh

7g30-8g30

2

M4221022

Lê Phước Toàn

Nghiên cứu chế tạo bê tông công trình thủy tự lèn sử dụng chất kết dính sunfat hoạt hóa

TS. Nguyễn Hoàng Anh

8g30-9g30

3

M4221010

Lê Minh Khoa

Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Bến Tre

TS. Nguyễn Thanh Tâm

9g30-10g30

4

M4221012

Phạm Đoàn Hoài Linh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

TS. Nguyễn Thanh Tâm

10g30-11g30

5

M4221018

Nguyễn Nhật Tân

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án cống kiểm soát mặn ven biển tỉnh Kiên Giang

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

13g30-14g30

6

M4221021

Phan Nguyễn Hữu Toàn

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi từ vốn đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước của tỉnh Hậu Giang

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

14g30-15g30

7

M4221006

Lý Thanh Hoài

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình thủy trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

15g30-16g30