HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2023

KHÓA 28

NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC

  • Thời gian: 8h30, sáng chủ nhật (26/8/2023)
  • Địa điểm: Hội trường Trường Bách Khoa

-----------------------------------------------

Tên đề tài: Tổng hợp sợi nano TiO2 pha tạp Mn/PVA bằng phương pháp electrospinning và thử nghiệm xử lý thuốc trừ sâu DDT trong nước giả thải

Tác giả: Nguyễn Thái Hải NhânKhóa: 28

Ngành: Kỹ thuật Hóa Học

Người hướng dẫn chính: PGS. TS. Đoàn Văn Hồng Thiện - Trường Đại học Cần Thơ

-----------------------------------------------

Tên đề tài: Đánh giá khả năng xử lý ion kim loại nặng bằng zeolite NaY từ tro trấu trong nước thải nhà máy nhiệt điện

Tác giả: Nguyễn Vũ PhongKhóa: 28

Ngành: Kỹ thuật Hóa Học

Người hướng dẫn chính: PGS. TS. Lương Huỳnh Vủ Thanh - Trường Đại học Cần Thơ

-----------------------------------------------

Tên đề tài: Bào chế hệ vi hạt fibroin từ tơ tằm phối trộn polymer, ứng dụng dẫn truyền thuốc kháng nấm Amphotericin B

Tác giả: Nguyễn Ngọc YếnKhóa: 28

Ngành: Kỹ thuật Hóa Học

Người hướng dẫn chính: TS. Phạm Duy Toàn, PGS. TS. Lương Huỳnh Vủ Thanh - Trường Đại học Cần Thơ