Ngày 17/03/2023, Khoa Kỹ thuật Công trình Giao thông, Trường Bách Khoa – ĐHCT và Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC phối hợp tổ chức Hội thảo “Giới thiệu phần mềm enjiCAD và thiết bị dò cáp ngầm”.
     Đại diện phía Trường Bách Khoa - Đại Học Cần Thơ có: Thầy Hồ Ngọc Tri Tân - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Bách Khoa – ĐHCT
     Đại diện phía công ty CIC có: Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – phó Giám đốc CN Tp Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó GĐ Trung tâm GPPM và TBCN.
     Trong buổi hội thảo, công ty CIC đã giới thiệu đến Giảng viên và Sinh viên Trường Bách Khoa – ĐHCT các giải pháp công nghệ thông tin và khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng và quản lý công trình. Đặc biệt, trong buổi hội thảo này, công ty CIC đã giới thiệu sản phẩm enjiCAD và thiết bị dò cáp ngầm RD8200 của hãng Radiodetection.
     Sau hội thảo, Đại diện của hai bên cảm ơn về sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Hai bên tin rằng buổi Hội thảo này được xem là những viên gạch đầu tiên để Trường Bách Khoa – ĐHCT và công ty CIC xây dựng lên một quan hệ hợp tác lâu dài, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực liên quan đến học thuật và nghiên cứu khoa học.
     Một số hình ảnh trong buổi hội thảo: