Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hiểu rõ hơn về công nghệ dò cáp ngầm..., Trường Bách khoa khoa phối hợp với Công ty Cổ Phần Công nghệ và Tư vấn CIC là nhà phân phối thiết bị dò cáp ngầm RD8200 của hãng Radiodetection tổ chức hội thảo giới thiệu demo thiết bị dò cáp ngầm

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

 HỘI THẢO TẠI TRƯỜNG BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC CẦN THƠ

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1

Đón tiếp khách mời

8h40 : 9h00

TBK

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9h00 : 9h05

MC

3

Phát biểu của đại diện TBK

9h05 : 9h15

TBK

4

Giới thiệu về CIC và các lĩnh vực kinh doanh

9h15 : 9h30

CIC

5

Giới thiệu thiết bị dò cáp ngầm của hãng Radiodetection

9h30 : 10h00

CIC

6

Giới thiệu phần mềm vẽ kỹ thuật enjiCAD 2023 của CIC

10h00 : 10h30

CIC

7

Demo thiết bị dò cáp ngầm ngoài thực địa

10h30 : 11h30

CIC