Các em sinh viên thân mến,

Nhằm giúp nhà trường tiếp nhận và giải quyết những phản ánh của sinh viên liên quan đến việc dạy và học, về công tác sinh viên; Xây dựng trường lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ luật, ý thức tự quản, phong trào sinh viên...
Những ý kiến phản ánh của sinh viên mang tính đại diện, xây dựng, vì sự phát triển và tiến bộ của nhà trường.
 
Kế hoạch thực hiện theo 3 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1: khảo sát và lấy ý kiến online (hiện tại)
  • Giai đoạn 2: tổng hợp thông tin và trả lời phản ánh bằng hình thức văn bản hoặc buổi tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo đơn vị với sinh viên của đơn vị từ ngày 14/2-28/02/2023.
  • Giải đoạn 3: tổ chức buổi tiếp xúc trực tiếp giữa lãnh đạo trường Đại học Cần Thơ và đại biểu sinh viên:

+ Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 19/03/2023

+ Địa điểm: Hội trường Rùa - Trường Đại học Cần Thơ
+ Thành phần: Hội đồng Trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Cần Thơ, lãnh đạo các đơn vị có đào tạo sinh viên, lãnh đạo các Phòng ban chức năng và đại biểu sinh viên.
 
Các nội dung lấy ý kiến trong sinh viên:
+ Những vấn đề về công tác sinh viên (chế độ, chính sách, học vụ, ký túc xá...)
+ Vấn đề dạy và học; cải tiến phương pháp dạy và học; phương tiện, điều kiện phục vụ học tập của sinh viên, các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
+ Xây dựng trường lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ luật, ý thức tự quản, phong trào sinh viên.
+ Các đề xuất, kiến nghị và các vấn đề khác có liên quan đến công tác chung của thầy và trò Trường Đại học Cần Thơ.
 
Các em sinh viên nếu có bất kỳ thắc mắc, phản ánh, ý kiến đóng góp vui lòng cung cấp thông tin vào link tại đây
 
Chúc các em học tập tốt.